Phần mềm SMARTEHD


* Tải danh sách hóa đơn dưới dạng XML/PDF

* In một danh sách hóa đơn

* Xác thực file XML hóa đơn

Hóa đơn điện tử Vi na


Quản lý online, an toàn, đơn giản, hiệu quả

Chức năng phong phú, giao diện thân thiện

: , ký hiệu: , ngày 0 tháng 0 năm 0